Nói chuyện ở thư viện Mollat

Thư viện Mollat là một thư viện độc lập rất lớn ở Bordeaux. Có những cuốn sách bạn không thể tìm được ở Paris nhưng lại tìm thấy dễ dàng ở đây. Mollat thường tổ chức những buổi nói chuyện với các nhà văn. Và tôi được hân hạnh đó, dù chưa một cuốn sách nào của tôi được dịch ra tiếng Pháp và bán ở đây cả.

Đang cao hứng kể về những độc giả nhiệt tình ở Việt Nam...

Hy vọng một ngày nào đó sách của tôi cũng được bày bán ở thư viện tuyệt vời Mollat

Những phút hồi hộp, hơi run đã qua, tôi hoàn toàn vui vẻ trò chuyện thân mật với những độc giả của thư viện Mollat. Họ rất thích đọc và đam mê văn học.

Nhà văn, nhà hàng hải nổi tiếng của Thụy Điển: Bjorn Larsson.

Bordeaux 3/2011


< previous page  next page >