Venise và những cuộc tình Gondola tái bản lần 10

Cuốn du ký này đã được NXB Trẻ thay bìa mới nhân dịp tái bản lần 10 thêm 2000 cuốn.

Vậy tổng cộng có 28 ngàn cuốn rồi. Cảm ơn các bạn nhé.

 


  next page >