Venise và những cuộc tình gondola tái bản lần 9

Đã có 26.000 bản của cuốn sách này xuất bản rồi bạn nhé. Nhiều người gọi đó là du ký nên tôi cũng gọi theo là du ký, thật ra đây phải gọi là những ghi chép ngoài truyện vì du ký đòi hỏi phải viết sâu hơn, chi tiết hơn. 

Nhưng viết ghi chép kiểu này cũng đủ vất vả rồi vì viết mệt hơn sáng tác truyện nhiều lắm. 

Tôi đang rất muốn viết tiếp dạng ghi chép ký sự nhưng chưa thu xếp được thời giờ.

Cảm ơn các bạn.

DT

(SG, 4/2013)


  next page >