Venise và những cuộc tình gondola tái bản lần 8

Cuốn du ký này đã tái bản lần thứ 8 thêm 2.000 cuốn. Tổng cộng có 24.000 cuốn được xuất bản. Chúc các bạn có những chuyến đi thú vị như cuốn sách đó nhé.

Dương Thụy

(3/2012)


  next page >