Cuốn du ký châu Âu tái bản lần 13

Chắc ăn theo "Euro 2016", nên cuốn du ký châu Âu "Venise và những cuộc tình gondola" tái bản 2.000 cuốn lần thứ 13. Tổng cộng có 34.000 cuốn sách này rồi, chắc cũng truyền cảm hứng du lịch châu Âu được cho chừng 10% độc giả. Vậy là mừng.

Cảm ơn các bạn ủng hộ nhé!

DT (June 2016)


  next page >