Cáo già, gái già, già được 7 năm rồi: tái bản lần 12

 

 

 

Cuốn truyện ngắn này đã già 7 năm và tái bản lần này là lần thứ 1 tá (12 lần). Viết truyện ngắn thường dễ lúc đầu, nhưng khi chuyển qua viết truyện dài rồi thì quay lại viết truyện ngắn không còn dễ nữa. Kỳ vậy đó!

Tổng cộng có 29.500 đơn vị sách sau 12 lần tái bản nhe các bạn.

Cảm ơn các bạn,

DT (4 Dec 2015)


  next page >