Tập truyện Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình tái bản lần 10 với bìa mới.
 
Một số sách của tôi không biết vì lý do gì được đổi bìa mới, bìa cuốn này nhìn teen hơn và hơi tả thực. Cáo già thì có đuôi cáo, còn gái già lại mặc jupe rất nhí nhảnh giống gái trẻ.
DT (March 2014)

  next page >