Cáo già gái già tái bản lần 9

 

Đây là cuốn sách tái bản thuộc loại chậm của tôi. Thể loại truyện ngắn dường như kg được ưu tiên bằng truyện dài trong giai đoạn này thì phải. 

Trung bình mỗi năm cuốn này tái bản một lần.

Hiện tại có 23.500 cuốn đã xuất bản.

Cảm ơn các bạn nhiều.

DT (Feb 2013)


  next page >