Oxford Thương Yêu tái bản lần 28

Sau khi được đổi bìa hồi cuối năm 2017 nhân dịp tái bản lần thứ 27, giờ đây NXB Trẻ báo tin tháng tới “Oxford Thương Yêu” sẽ tiếp tục được tái bán lần thứ 28, thêm 3000 cuốn nữa. Vậy tổng cộng sẽ có 86.500 cuốn ra kệ từ 11 năm nay.

Nếu vì thay bìa mới mà sách được tái bản nhanh thế này, thì NXB Trẻ ơi, thay bìa các cuốn khác giúp em luôn nhe!

Nói vui thôi, sách được tái bản là nhờ sự ủng hộ của các bạn, vừa đọc vừa giới thiệu cho người khác cùng đọc! Tinh thần “cùng đọc, cùng lan tỏa” của các bạn thật tuyệt vời!!!

Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Dương Thụy (May 2018)


  next page >