Tái bản lần 26

Cuốn truyện dài đầu tiên của tôi lại tiếp tục được tái bản thêm 2000 cuốn. Lần này là lần thứ 26 rồi, sau 9 năm. 

Hồi sách mới ra có nhiều người thích nhưng không ít người chê sến và dự đoán sách không thể nào tái bản được lần 2. Vậy mà giờ thì tái bản tới lần 26. Mỗi cuốn sách có một số phận của mình, và Oxford thương yêu có số phận của một cuốn sách được độc giả yêu thương.

Cảm ơn độc giả thương yêu nhé!

DT (Nov 2016)


  next page >