Oxford thương yêu tái bản lần thứ 24 

Cuốn sách này lại tiếp tục tái bản, lần thứ 24 được thêm 3.000 cuốn. Tổng cộng có 78.500 cuốn. Mỗi lần hay tin sách tái bản tôi lại bất ngờ vì lần nào cũng tưởng là lần cuối rồi. Sách được xuất bản lần đầu năm 2007, đến nay gần 8 năm mà năm nào cũng có độc giả mới tìm mua. Cảm ơn độc giả cũ đã quảng cáo dùm cho độc giả mới nhé.

Cảm ơn bạn độc ủng hộ nhiệt tình cuốn sách này. Tôi rất cảm động.

DT (SG, 9/2014)


  next page >