Cung đường vàng nắng tái bản lần 9 thêm 2000 cuốn

So với những cuốn khác, “Cung đường vàng nắng” có tốc độ tái bản hơi chậm, lần này mới là lần tái bản thứ 9, với 2.000 cuốn. Tổng cộng có 31.500 cuốn được đến tay bạn độc trong vòng 6 năm. Nhiều người đùa là do tựa sách không có “yếu tố nước ngoài” nên bán bị chậm. Tuy vậy, cộng đồng du học sinh thì rất thích cuốn này, vì nội dung gần gũi.

Tiếp tục ủng hộ “Cung đường vàng nắng” nhe bạn ơi!!!

Dương Thụy (May 2018)


  next page >