Beloved Oxford tái bản lần 16.

Cuốn tiếng Anh này vẫn chỉ phát hành trong nước mà đạt tái bản lần 16 rồi, tôi thật bất ngờ. Cảm ơn các bạn yêu dấu!

Và không quên công trạng của dịch giả Elbert Bloom đáng kính.

DT (June 2016)


  next page >