Beloved Oxford tái bản lần thứ 12

Sách tái bản luôn là niềm vui với tôi, đặc biệt là những cuốn sách phiên bản tiếng Anh.

Cảm ơn tất cả độc giả, cảm ơn dịch giả Elbert Bloom.

Dương Thụy (6/2015)


  next page >