Beloved Oxford tái bản lần 11

Cuốn truyện dịch ra tiếng Anh đầu tiên của tôi được tái bản lần 11, đạt tổng cộng 14.500 cuốn.

Dù nhiều bạn đã đọc tiếng Việt, các bạn vẫn tiếp tục mua tiếng Anh đọc thêm. Hiện tại tôi được biết thêm nhiều độc giả nước ngoài mua độc do được các bạn VN giới thiệu. Cảm ơn các bạn VN nhe.

Và dĩ nhiên là tôi xin cảm ơn dịch giả Elbert Bloom

DT (4/2015)


  next page >