Beloved Oxford tái bản lần 10

Cuốn truyện dịch ra tiếng Anh đầu tiên của tôi được tái bản lần 10, đạt tổng cộng 12.500 cuốn.

Dù nhiều bạn đã đọc tiếng Việt, các bạn vẫn tiếp tục mua tiếng Anh đọc thêm.

Cảm ơn các bạn và đại diện các bạn cảm ơn dịch giả Elbert Bloom

DT


  next page >