Lý giải về cái tựa

Thật ra tựa của quyển sách du ký này phải là “Thối lại nụ hôn”. Thối lại, tức là khi mua một món hàng, mình đưa tiền dư, người bán sẽ thối lại tiền thừa. Tuy nhiên, người miền Bắc không dùng từ thối lại, mà dùng trả lại. Thối, trong tiếng Bắc, có nghĩa là… không được thơm. Vì thế, để tránh hiểu lầm cho độc giả miền Bắc, nhà xuất bản Trẻ đề nghị tôi đổi tựa thành “Trả lại nụ hôn”.
Thật ra, tôi rất thích từ thối lại, nghe nó đắt giá hơn từ trả lại. Trả lại được dùng trong nhiều tình huống, nhưng thối lại, chỉ dùng trong trường hợp người này muốn thối lại một món tiền cho người kia, để cả hai đều “thuận mua vừa bán”. Trong bài viết bên trong, tôi không mua bán gì với ai, nhưng vẫn được đề nghị “thối lại nụ hôn”. Một lời đề nghị dễ thương và… không đụng hàng.
Dương Thụy (8/2011)
 


< previous page  next page >