Trả lại nụ hôn tái bản lần 3

Cuốn du ký thứ hai này nhận được nhiều lời khen vì mang tính tự sự nhiều hơn là giới thiệu. Viết du ký mệt lắm nên chắc còn lâu tôi mới viết tiếp cuốn thứ ba, phần tôi cũng ít đi những chỗ mới nên hết tư liệu rồi. Các bạn cứ "tà tà" đọc nhé.

Cảm ơn các bạn thích đọc du ký của tôi.

Dương Thụy

(4/2012)


  next page >