2 tựa sách văn học trong nước của NXB Trẻ được sớm tái bản. Quyển ký sự “Trả lại nụ hôn” của tác giả Dương Thụy với số lượng in ban đầu 3.000 bản, vừa phát hành một tuần đã được NXB Trẻ tái bản 3.000 bản. Riêng hệ thống Fahasa, sau khi nhận 1.000 bản để phát hành đã đặt thêm 500 bản ngay trong tuần. Bên cạnh đó, tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh - tập sách đầu tiên của bộ sách “Mỗi nhà văn - một tác phẩm”, sau gần 3 tháng phát hành đã được tái bản 2.000 bản sách.


< previous page  next page >