Đọc Bồ câu chung mái vòm cho học sinh Pháp nghe

Tôi được Hội đồng nhân dân tỉnh Gironde (Bordeaux là thủ phủ) mời sang giao lưu với học sinh trung học tại 10 trường, gặp 20 buổi tổng cộng, chúng tôi nói chuyện về tinh thần công dân Châu Âu. Các em được xem truyện Bồ câu chung mái vòm, Con gà nói tiếng Đức được dịch ra tiếng Pháp. Tuy nhiên, các em vẫn thích tôi đọc 1 đoạn truyện Bồ câu chung mái vòm cho các em nghe bằng tiếng Việt. Các em đã phì cười vì nghe một ngôn ngữ ngộ nghĩnh, nhưng khen là "hay lắm!".

Về nội dung truyện, các em cho là thú vị và rất đáng học hỏi vì các em chưa được đi nhiều, chưa biết Việt Nam, chưa tiếp xúc bao giờ với người Việt Nam.

Những buổi nói chuyện với các em thật đáng nhớ!!!

Dương Thụy

(18/3/2011)


  next page >