Nhắm mắt thấy Paris tái bản lần thứ 12

(Nhớ Paris sau vụ khủng bố ngày 13 Nov 2015)

Cuốn sách này ra đời được 6 năm, đến nay có tổng cộng 45.000 đơn vị sách sau 12 lần tái bản. Một điều tôi thấy vui là nhiều người dùm cụm từ "Nhắm mắt thấy Paris" khi thể hiện mong muốn được đến Paris, hoặc khi đã đến được Paris sau bao mong chờ.

Tôi còn muốn viết nhiều cuốn truyện dài lấy bối cảnh nước ngoài như thế nhưng sợ bạn độc chán (chứ bản thân tôi chưa chán nhé).

Vừa qua Paris bị khủng bố lớn vào ngày 13/11/2015, lòng tôi lại rộn lên một niềm xúc động mạnh. Ở Paris tôi còn nhiều người thân thiết lắm. Tôi muốn trở lại Paris. Mở mắt - nhắm mắt gì tôi cũng thấy Paris hết.

Dương Thụy

(4 Dec 2015)


  next page >