Nhắm mắt thấy Paris tái bản lần thứ 11

Cuốn sách này tiếp tục được tái bản đến lần thứ 11, đạt tổng cộng 44.000 cuốn.

Mới hồi tháng 9/2014 tôi đi Paris mà giờ chưa đến một năm đã thấy nhớ Paris quá rồi các bạn ơi. Paris đúng là một nơi đã đến rồi thì luôn phải quay trở lại.

DT (4/2015)


  next page >