Nhắm mắt thấy Paris tái bản lần thứ 10

Cuốn sách này tiếp tục được tái bản đến lần thứ 10, đạt tổng cộng 41.000 cuốn.

Dạo này thấy nhớ Paris quá các bạn ơi.

Cảm ơn các bạn đã thích sách.

DT


  next page >