Nhắm mắt thấy Paris tái bản lần 9

Cuốn sách này vừa được tái bản lần thứ 9 thêm 2000 cuốn, được tổng cộng 39.000 cuốn sau 5 năm xuất bản. Dạo này tôi cứ nhắm mắt thấy Paris hoài, thèm được ăn bánh croissant, uống cafe au lait, thèm parler francais.

Cảm ơn các bạn ủng hộ để sách liên tục được tái bản.

DT (Jul 2014)

 


  next page >