Nhắm mắt thấy Paris tái bản lần 8

Có tổng cộng 37.000 bản của cuốn sách này được xuất bản rồi bạn nhé.

Phiên bản tiếng Anh (Paris Through Closed Eyes) cũng có trên kệ rồi, các bạn tìm đọc nhé.

Cảm ơn các bạn thật nhiều.

DT (5/2013)

 


  next page >