Nhắm mắt thấy Paris đã tái bản lần thứ 6

Thêm 3000 cuốn được tái bản vào đầu năm 2012, vậy tổng cộng đã có 31.000 cuốn được bán ra trong vòng 2 năm qua. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Mỗi lần sách được tái bản tôi rất vui, tôi mong có ngày bạn nào chưa được đến Paris cũng sẽ có dịp đến với kinh thành ánh sáng.

Yêu các bạn nhiều.

Dương Thụy

(3/2012)


  next page >