Oxford thương yêu tái bản lần 14.

Tổng cộng có 51.000 bản Oxford thương yêu ra mắt độc giả rồi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nhe. Tôi đang có một kế hoạch nhỏ cho độc giả của Oxford thương yêu đó. Chưa biết chừng nào thực hiện được nên chưa tiết lộ được. Các bạn chờ nhe.

Dương Thụy

(7/2011)


  next page >