Bồ câu chung mái vòm tái bản lần 2.

Cuốn sách cũ này khi được làm mới lại (nội dung gộp luôn cuốn Hành trình của những người trẻ) đã được bạn độc ủng hộ nhiệt liệt. Nay sách đã tiếp tục tái bản lần 2, vậy là có 9.000 cuốn được ra mắt các bạn.

Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Dương Thụy

(7/2011)


  next page >