Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình đạt 20.000 bản

Nhiều độc giả trẻ, tài chính còn hạn hẹp tâm sự rằng họ mua cuốn sách này của tôi đầu tiên, vì giá tiền của nó rất bèo, chỉ có 30.000 đồng thôi. Đây là cuốn sách mỏng mà tôi rất thích. Những truyện ngắn trong đó đều được tôi viết với tất cả lòng nhiệt tình, mỗi lần đọc lại là thấy kỹ niệm tràn về.
Cảm ơn các bạn đã mua cuốn sách mỏng mà không mỏng này của tôi.
Dương Thụy (6/2011)


  next page >