“Venise và những cuộc tình gondola” đạt 19.000 bản
Cuốn sách được viết dưới dạng “tâm sự” của tôi liên tục được bạn độc yêu mến. Có rất nhiều người nhận ra các “hạt sạn” trong cuốn này vì vài chi tiết nhỏ tôi viết chưa kỹ hoặc tầm hiểu biết của tôi lúc viết chưa đủ. Tôi rất cảm ơn những nhận xét đóng góp. Tuy nhiên, sách chưa được sửa dù tái bản nhiều lần. Tôi rất ái ngại và mong các bạn thông cảm.
Dương Thụy
(4/2011)


  next page >